Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 


1. SPECJALNOŚĆ: Kryminalistyka z detektywistyką 

 

Ta specjalność jest przeznaczona dla osób interesujących się kryminalistyką i detektywistyką oraz zagadnieniami śledczymi. Cechują Cię dobra kondycja psychiczna i fizyczna, spostrzegawczość i dobra pamięć, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność kojarzenia faktów, pracowitość oraz dyskrecja? Ta specjalność jest dla Ciebie! Otwiera perspektywy pracy w firmach ochroniarskich lub detektywistycznych, służbach specjalnych i mundurowych oraz otworzenia własnej firmy detektywistycznej. Będziesz miał szansę poznać taktykę kryminalistyczną, technikę śledczą, strategię kryminalistyczną, metodykę kryminalistyczną.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

2. SPECJALNOŚĆ: Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego 

 

Żadna spośród uczelni na Pomorzu Środkowym i Zachodnim nie ma jeszcze takiej specjalności. Możesz  z niej skorzystać tylko w Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie. Jeśli jesteś spostrzegawczy, systematyczny, wnikliwy i interesuje Cię funkcjonowanie państwa i jego bezpieczeństwo, to ta specjalność jest dedykowana właśnie Tobie. Daje perspektywy pracy w instytucjach państwowych i samorządowych,  związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz służbach mundurowych. Specjalność wyposaży Cię w niezbędną wiedzę dotyczącą przestępstwa jako zjawiska społecznego.


PROGRAM STUDIÓW

 

 

3. SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie kryzysowe

To specjalność przygotowująca absolwentów do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzania infrastruktury lub przywracania jej pierwotnego charakteru. Jeśli w ramach swojej pracy zawodowej chcesz czynnie uczestniczyć w bieżącym kierowaniu służbami ratowniczymi reagującymi na zdarzenia, które zagrażają zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku, zamierzasz aktywnie zarządzać działaniami mającymi na celu ograniczanie lub likwidację skutków klęsk żywiołowych lub katastrof ekologicznych i nieść pomoc poszkodowanym to jest to specjalność dla Ciebie.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

4. SPECJALNOŚĆ: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Specjalność Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, którym powierzane są zadania związane z profilaktyką antyterrorystyczną oraz problematyką kierowania sytuacjami kryzysowymi o specyfice terrorystycznej. Dzięki tej specjalności zdobędziesz gruntowną wiedzę w zakresie prewencji antyterrorystycznej, w szczególności w zakresie analizy wybranych ataków terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz zarządzania konfliktami o charakterze terrorystycznym.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

5. SPECJALNOŚĆ: Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego

Współczesne zagrożenia dotykające wielu obszarów działalności społecznej i gospodarczej mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym wysiłkiem państwa, samorządów, specjalistycznych służb, organizacji społecznych oraz wolontariuszy. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom należy do wszystkich władz publicznych oraz organów samorządowych zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli chcesz uczestniczyć w procesie zarządzania administracją publiczną w celu zapewnienia porządku publicznego, powinieneś zdecydować się na wybór tej specjalności.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Ramowy program i plan kształcenia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 

Perspektywy Pracy:
• Policja
• Służba Celna
• Straż Miejska
• Straż Gminna
• Straż Graniczna
• Straż Pożarna
• Inspekcja Transportu Drogowego
• Ochrona osób i mienia
• Straż Ochrony Kolei
• Centra zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych

 

Uruchomienie kierunków jest uzależnione od wystarczającej liczby kandydatów.