Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

BibliotekaKATALOG BIBLIOTEKI - KLIKNIJ

 


  

Zakres szkolenia bibliotecznego:

 

Szkolenie biblioteczne

 

Zarządzenie Dziekana z dnia 9 lutego 2012 r. dot. obowiązku rozliczania się z biblioteką.

 

Umowa o współpracy zawarta w dniu 15.03.2012r., pomiędzy Biblioteką Główną Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a Europejską Szkołą Wyższą w Sopocie - kliknij

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI - KLIKNIJ

 

 

Informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Biblioteka ESW będzie czynna dwie soboty w miesiącu. Wykaz sobót pracujących Biblioteki:

 

 

- 08.03.2014r.

 

- 29.03.2014r.

 

- 12.04.2014r.

 

- 26.04.2014r.

 

- 10.05.2014r.

 

- 24.05.2014r.

 

- 14.06.2014r.

 

- 28.06.2014r.

 

 

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 kontakt z biblioteką jest możliwy poprzez dziekanat. Zapraszamy.

 

 

 Przydatne strony internetowe

 

 

 


 

 

BIBLIOTEKI CYFROWE

 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa – dziedzictwo kulturalne Polski w formie dostępu cyfrowego.
Najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafiki, nut oraz map.
http://polona.pl/dlibra

 
Europeana – punkt dostępu do milionow zdigitalizowanych w Europie książek, obrazów, filmów i obiektow muzealnych
http://pro.europeana.eu/web/guest;jsessionid=7B982D1C54D05272C53E836FCFFE0C79

 
Federacja Bibliotek Cyfrowych – lista polskich bibliotek cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs


Google - wyszukiwarka literatury światowej w formie cyfrowej
http://books.google.com/books


 „Otwórz Książkę” - cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców
http://otworzksiazke.pl/


 Wolne Lektury  - biblioteka internetowa stworzona przez fundację  Nowoczesna Polska
http://wolnelektury.pl/

 

TURYSTYCZNE

 

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

http://www.turystyka.gov.pl/

 

Serwis Informacyjny Branży Turystycznej

http://www.tur-info.pl/

 

Turystyka online – najciekawsze artykuły turystyczne w sieci

http://www.turonline.pl/

 

 

CZASOPISMA i bazy pełnotekstowe dostępne w sieci:

 

Bezpieczeństwo Narodowe - dostęp do pełnego tekstu publikacji (on-line)

http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/606/Kwartalnik_quotBezpieczenstwo_Narodowequot.html

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – wybrane artykuły z publikacji ABW  

http://www.abw.gov.pl/portal/pl/80/304/Wybrane_publikacje_Agencji_Bezpieczenstwa_Wewnetrznego.html

 

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej Turystyka i Rekreacja

http://www.wydawnictwo.horyzont.eu/podstrony/publikacje.html

 

CONSILIUM – dostęp do dokumentów sporządzonych przez instytucje UE, w tym Radę Europejską i Radę UE

http://www.consilium.europa.eu/documents?lang=pl

 

E-publikacje Nauki Polskiej -  zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin – dostęp do zalogowaniu

http://www.epnp.pl/index

 

Ekonomiczne Problemy Turystyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593

 

EUR-lex  - dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

 

European IntegrationStudies – dostęp pełnotekstowy do 2010 r.

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=e1842b1b-6ad6-48f8-8330-a901582918d1

 

Folia Geographica – dostępne on-line roczniki 2000-2010

http://www.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?page=about&lang=0

 

Folia Turistica Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

http://wtir.awf.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34

 

Geoturystyka (Geotourism) – czasopismo naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej – dostęp do pełnego tekstu

http://geoturystyka.pl/pl/czasopismo

 

Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

http://gosciniec.pttk.pl/

 

Human Movement – czasopismo naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Poznaniu i Krakowie – dostęp do pełnego tekstu on-line

http://156.17.111.99/hum_mov/

 

Hotelarstwo  E-tygodnik

http://www.e-hotelarstwo.com/start/etygodnik

 

Hotel Profit, Event Profit i Puls SPA – najnowszy numer on-line

http://www.hotelprofit.pl/core/generic.php?_PageID=1977

 

Hotelarz

http://www.e-hotelarz.pl/

 

Kuryer Sopocki

http://www.kuryer.pl/

 

LIDER. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna – dostęp do numeru bieżącego i archiwalnych

http://www.lider.szs.pl/index.php

 

Monitor Europejski

http://polskawue.gov.pl/Publikacje,o,UE,267.html

 

Peregrinus Cracoviensis – czasopismo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego – dostęp do pełnego tekstu

http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?menu=3&page=peregrinus

 

Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce – pełna treść po zalogowaniu

http://pue.infor.pl/

 

Problemy Turystyki i Hotelarstwa

http://kouth.wpit.am.gdynia.pl/czytelnia.html

 

Przegląd Obrony Cywilnej – dostęp do spisów treści

http://www.magazyn-poc.pl/

 

Przegląd Sejmowy

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/przegladSejm.xsp

 

Publikacje Biur Analiz Sejmowych

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp

 

Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=5339

 

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – dostęp do spisów treści

http://www.wswfit.com.pl/publikacje/roczniki-naukowe-wswfit/

 

Spa Inspirations – numery dostępne po zalogowaniu

http://spa-inspirations.pl/index.php

 

Studia Europejskie (kwartalnik) – pełnotekstowa baza numerów archiwalnych

http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/kwartalnik/

 

STUDIA PERIEGRIETICA Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu – dostęp do pełnego tekstu

http://www.studiaperiegetica.pl/rok2012/zeszyt7

 

Studies in Physical Culture and Tourism – dostępne roczniki od 1990 r.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=263176&tab=3

 

Turystyka i Hotelarstwo Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

http://www.wsth.edu.pl/index.php?page=337&lang=pl

 

TURYSTYKA i ZDROWIE – Zeszyty Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych

http://www.wshifm.edu.pl/x.php/1,505/Turystyka-i-Zdrowie.html

 

Turystyka kulturowa

http://turystykakulturowa.org/

 

UNWTO World Tourism Barometer – dostęp po zalogowaniu

http://mkt.unwto.org/en/barometer

 

Wiedza Obronna – dostęp do spisów treści

http://www.two.republika.pl/dzial_wyd.htm

 

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

http://www.aon.edu.pl/remository?func=select&id=25

 

Zeszyty Naukowe ALMAMER – dostęp do spisów treści i streszczeń artykułów

http://www.almamer.pl/badania_naukowe_zeszyty.php

 

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

http://www.pwste.edu.pl/zeszyty-naukowe_

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie – dostęp do spisów treści

http://www.wssp.edu.pl/?module=Default&action=ContentController&sectionId=267&parentId=302

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

http://www.wste.edu.pl/oferta-wydawnicza/509

 

Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej – streszczenia artykułów

http://www.ws.edu.pl/nauka/wydawnictwo/zeszyty.php

 

 

 

E-publikacje

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej – dostęp do pełnego tekstu publikacji (on-line)

http://adamkorcz.w.interia.pl/wewn.pdf

 

Arkadiusz Sekściński: Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku (on-line)

http://www.fsap.pl/documents/publications/Referat_Polityczne_uwarunkowania_bezpiecze%C5%84stwa_wewn_Polski_w_XXI_wieku.pdf

 

płk. rez.  dr Krzysztof  Surdyk: Aspekty operacyjne współczesnego terroryzmu (on-line)

http://www.stosunki.pl/sites/default/files/ZAGADNIENIA/ANALIZY%20-%20Aspekty%20operacyjne%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20terroryzmu-Krzysztof%20Surdyk.pdf