Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Hotelarstwo Wellness SPASPECJALNOŚĆ: Hotelarstwo. Wellness i SPA.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

1. Podstawy filozofii

2. Etyka

3.Technologia informacyjna

4.Turystyka kulturowa

5.Socjologia

6. Język angielski

7. J.obcy II

8. Seminarium

9. Szkolenie bhp

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Historia kultury i sztuki

2. Ekonomia

3. Podstawy zarządzania

4. Podstawy psychologii

5. Fizjologia człowieka

6. Ekologia i ochrona środowiska

7. Elementy prawa

8. Prawo turystyczne

9. Podstawy finansów i rachunkowości

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Geografia turystyczna

2. Geografia gospodarcza

3. Ekonomika turystyki i rekreacji

4. Hotelarstwo

5. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

6. Podstawy turystyki

7. Krajoznastwo

8. Obsługa ruchu turystycznego

9. Pedagogika czasu wolnego

10.Podstawy rekreacji

11.Żywienie człowieka

12.Przedmiot do wyboru

13.Agroturystyka, ekoturystyka, turystyka kulinarna

14.Transport i logistyka w turystyce

15.Komunikacja interpersonalna

16.Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji

17.Turystyka i hotelarstwo morskie

18.Ubezpieczenia w turystyce

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1. Organizacja przedsiębiorstw hotelarskich

2. Zarządzanie hotelemi i obiektami wellness i SPA.

3. Gastronomia w hotelu

4. Marketing w hotelarstwie i wellness i SPA

5. Informatyka w hotelarstwie

6. Zajęcia terenowe/hotelarstwo

7. Język angielski specjalistyczny

8. Fizjologia zmęczenia i wypoczynku

9. Dietetyka i żywienie w obiektach wellness i SPA

10. Kosmetologia i pielęgnacja urody

11. Medical wellness

12. Infrastruktura wellness i SPA i jej wykorzystanie

13. Techniki i psychologia obsługi klienta wellness i SPA

14. Kuchnie świata

15. Praktyka - 6 tygodni

16. Wychowanie fizyczne