Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

OpłatyCzesne za semestr na rok akademicki 2016/2017

 

Turystyka i rekreacja

1999 pln - w trybie niestacjonarnym, czyli w weekendy, bez względu na wybraną specjalność.


1999 pln - w trybie stacjonarnym, od poniedziałku do piątku, bez względu na wybraną specjalność.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne

1999 pln - w trybie niestacjonarnym, czyli w weekendy, bez względu na wybraną specjalność.


1999 pln - w trybie stacjonarnym, od poniedziałku do piątku, bez względu na wybraną specjalność

 

 

 


BRAK WPISOWEGO!
Opłata w wysokości 150 pln, którą trzeba ponieść z chwilą składania podania o przyjęcie na studia, jest tylko i wyłącznie zaliczką na czesne. Uczelnia zalicza ją na poczet czesnego pierwszego semestru studiów.

RATY 0%
Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów Uczelnia wprowadziła system płatności czesnego rozłożony  na raty bez żadnych dodatkowych kosztów.
Oznacza to, że nie trzeba opłacać całego semestru z góry, a można rozłożyć jego opłatę na 4 równe raty płatne w ciągu semestru.

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty za czesne na 12 rat po 349 zł miesięcznie.

 STYPENDIA


Nasza Uczelnia udziela swoim studentom stypendiów różnego typu. Należą do nich:
- Stypendium socjalne;
- Stypendium Rektora (dawne naukowe);
- Stypendium z tytułu niepełnosprawności;
- Zapomogi jednorazowe.

 

Stypendia przydzielane są na wniosek studenta na początku roku akademickiego, na okres dziesięciu miesięcy. O wszystkie stypendia można ubiegać się już od pierwszego roku studiów. Wyjątkiem jest tutaj jedynie stypendium Rektora, które przydzielane jest od drugiego roku studiów na podstawie średniej ze wszystkich ocen za rok poprzedni.

 

 

KREDYTY STUDENCKIE
Studiując u nas możesz również uzyskać z banku współpracującego z Uczelnią kredyt studencki na specjalnych warunkach udzielany na cały okres studiów. Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie współpracuje w tej kwestii z Kredyt Bankiem, który jak dotąd udzielił  wsparcia finansowego wielu naszym studentom.

 

Finansowanie studiów za pomocą kredytu bankowego jest bardzo korzystne. Jak to możliwe?
- Bank po podpisaniu umowy przeznacza do dyspozycji studenta kwotę 600 pln miesięcznie przez 10 miesięcy w roku, którą należy przeznaczyć na czesne.
- Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów.
- Spłata kredytu trwa minimum dwukrotnie dłużej niż okres jego pobierania.
- Wysokość miesięcznie spłacanej raty nie może przekroczyć 20% dochodu kredytobiorcy.
- 20% kredytu może ulec umorzeniu, jeśli student wejdzie do grupy 5% najlepszych absolwentów.
- Oprocentowanie kredytu studenckiego jest BARDZO NISKIE i na dzień 20.02.2012 wynosi tylko 2% w skali roku.

 

UWAGA!
Uczelnia NIE pośredniczy w udzieleniu kredytu studenckiego.