Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Podstawy PrawneEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

stanowi integralną część systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Posiada wszelkie ustawowe uprawnienia  i została wpisana do Rejestru Niepaństwowych Uczelni  pod pozycją 241.