Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Praktyki Zawodowe Praktyka zawodowa jest częścią edukacji zawodowej studentów.
Celem praktyki jest wzbogacenie nabytej przez studenta w trakcie studiów wiedzy i umiejętności, a jednocześnie ich pogłębienie i ugruntowanie w aspekcie praktycznym.
W trakcie studiów studenci mają obowiązek odbycia kilkutygodniowych praktyk zawodowych.
Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) można uzyskać częściowe lub nawet całkowite zwolnienie z praktyk, pod warunkiem wykazania się odpowiednim stażem zawodowym.


Praktyki organizujemy w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych, biurach podróży, przedsiębiorstwach turystycznych, centrach informacji turystycznych, parkach narodowych i krajobrazowych, gospodarstwach agroturystycznych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Jeśli student ma możliwość podjęcia pracy za granicą we własnym zakresie, będzie również mógł połączyć to z zaliczeniem praktyki. Z tej formy korzysta znaczna część naszych studentów. My ze swej strony w maksymalnym stopniu staramy się ułatwić wyjazd a nawet udzielimy Ci zgody na przerwę w studiowaniu.
Duży wybór miejsc odbywania praktyk w różnych konfiguracjach, jest okolicznością bardzo sprzyjającą w zdobywaniu zatrudnienia po skończeniu studiów czy nawet w trakcie ich trwania.