Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Faq1. Jak długo istnieje Uczelnia?
ESW została założona 20. maja 2002 roku. Figuruje w rejestrze niepaństwowych uczelni zawodowych MENiS pod numerem 241.

 

2. Czy Uczenia prowadzi studia magisterskie?
Aktualnie Uczelnia prowadzi nabór na 3-letnie studia licencjackie odbywające się w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunkach Turystyka i Rekreacja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Gospodarka przestrzenna oraz na roczne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

 

3. Na jakiej uczelni można ukończyć uzupełniające studia magisterskie po uzyskaniu tytułu licencjata?
Studia można podjąć na dowolnej uczelni w Polsce prowadzącej dany kierunek. W Trójmieście taką uczelnią jest na przykład Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

4. Gdzie odbywają się zajęcia?
Wykłady i zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, czyli w Sopocie Kamiennym Potoku przy ul. Zamkowa Góra 25 oraz w specjalistycznych obiektach Trójmiasta.

 

5. Kadra dydaktyczna
Kadrę dydaktyczną stanowią wysoce kompetentni nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy z dziedziny kultury fizycznej, gospodarki turystycznej i morskiej, ekonomii i zarządzania.

 

6. Czesne
Czesne, jako opłata główna za studiowanie, może być wniesione jednorazowo z góry za semestr lub rok oraz w ratach (od 4 do 12 rat) w zależności od decyzji studenta.

 

7. Czy Uczelnia zapewnia praktyki studenckie?
W trakcie studiów studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię w hotelach, biurach podróży, pensjonatach, parkach narodowych i krajobrazowych, gospodarstwach agroturystycznych. Studenci mają możliwość wyboru miejsca praktyk we wskazanym przez siebie miejscu.

 

8. Czy istnieje możliwość zamieszkania w pobliżu Uczelni?
Tak, posiadamy dom studencki znajdujący się na terenie Uczelni. Przy budynku Uczelni, a zarazem akademiku, znajduje się także bezpłatny parking.

 

9. Lokalizacja Uczelni.
Szkoła położona jest w Sopocie Kamiennym Potoku, niezwykle korzystnie, w otoczeniu zieleni, bardzo blisko morza, a jednocześnie niedaleko stacji kolejki SKM oraz przystanków komunikacji miejskiej.

 

10. Czy istnieje możliwość odbycia kursów? 

Uczelnia posiada bogatą ofertę wyspecjalizowanych kursów i szkoleń, zarówno płatnych i bezpłatnych w ramach oferty specjalnej dla studentów i absolwentów - więcej informacji w zakładce "Kursy i szkolenia".