Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Rada ProgramowaRada Programowa

 

 


Rada Programowa to organ opiniodawczo-doradczy stworzony z myślą o studentach Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Aktywnie wspiera organizację przyszłej kariery zawodowej. 

 

            Działalność Rady Programowej opiera się na pomocy i wsparciu studentów w trakcie studiów poprzez  wykorzystywanie programów współpracy z organami, dzięki którym nasi studenci mają możliwości doskonalenia się w doświadczeniu nie tylko teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Dzięki Radzie Programowej osoby studiujące na naszej Uczelni udzielają się w projektach zgodnych z zainteresowaniami oraz kierunkiem studiów. Studenci reprezentują Uczelnię, ale też miasto Sopot czy też Stowarzyszenie Turystyczne Sopot w ważnych wydarzeniach da branży turystycznej jak Targi Turystyczne, Ogólnopolskich spotkaniach podróżników, żeglarzy i alpinistów (Kolosy) i innych. Naukowe, towarzyskie i informacyjne wydarzenia, w jakich biorą udział nasi studenci, są doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia, nawiązywania kontaktów, sprawdzenia własnych umiejętności. To niezwykle cenna baza procentująca w przyszłości w postaci łatwiejszego odnalezienia się na rynku pracy.

           Rada Programowa wspiera studentów w wyborze obowiązkowych praktyk zawodowych na zasadach współpracy z jednostkami znanymi również po za granicami kraju. Należą do nich  m.in.: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Stena Line Polska Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Ergo Arena Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., Hotele w Polsce i w Turcji, wiele biur podróży.

           Miejsce, w jakim student odbywa praktykę ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju jego dalszej ścieżki kariery zawodowej. Partnerzy Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie dają naszym studentom możliwość zapoznania się ze  strukturami międzynarodowych korporacji, uczestniczenia w profesjonalnej organizacji imprez, wdrożenia się w warunki i przebieg pracy w firmach będących liderami na swoim rynku.

Rada Programowej stawia sobie za cel także aktywne pozyskiwanie nowych partnerów dla Uczelni, jacy wspierają realizację odbywania staży i praktyk studenckich. Dobór partnerów Rady Programowej zawsze jest poprzedzony  analizą  pod względem rozwoju i możliwości studentów.

Studia to nie tylko czas nabywania wiedzy teoretycznej, ale także kompetencji i umiejętności praktycznych, jakie w przyszłości owocują łatwiejszym odnalezieniem się na rynku pracy i dostosowaniem do panujących w nim wymogów. Takie spojrzenie na proces dydaktyczny studiów jest jednym z głównych założeń działania Rady Programowej.

 

PIT
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 64/7
00-322 Warszawa
tel. 022 826 55 36
fax. 022 826 55 36

 http://pit.org.pl/

 

Polski Klub Przygody

 

Polski Klub Przygody

ul. Gwiazdowskiego 20
80-526 Gdańsk
email: info@KlubPrzygody.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Turystyczne Sopot

 

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE 
SOPOT

ul. Plac Zdrojowy 2,
81-720 SOPOT

 

tel. 058 555-08-76
fax. 0580555-12-27
sts@sopot.pl
 
 
 

 

Krajowy Reprezentant LCCI International Qualifications

 

 Krajowy Reprezentant LCCI International Qualifications: 

inMedia Polska Sp. z o.o. 
ul. Rynek 36/37 
50-102 Wrocław 
Tel.: 071-364-09-16

 

 

 

Ergo Arena

 

 Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
Plac Dwóch Miast, 80-344 Gdańsk
ergoarena.pl

 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
tel. +48 58 348 11 63
faks +48 58 345 22 83 
Terminal Promowy Stena Line  Terminal Promowy Stena Line
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60
PL81156 Gdynia
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.  ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
ulica Rotterdamska 9
81-337 Gdynia, skrzynka pocztowa 225
Galileo Polska  

 

Galileo Polska

ul. Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa
Tel.: 022-354-92-50