Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Studia Pierwszego Stopnia 

 

 

 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

 

 


 

 

SPECJALNOŚĆ: Hotelarstwo, Wellness i Spa

To specjalność dla osób komunikatywnych lubiących ludzi i pracę z ludźmi, przedsiębiorczych i kreatywnych.

Jeżeli chcesz być w przyszłości menedżerem w obiekcie hotelarskim to właśnie ta specjalność pomoże osiągnąć Ci ten cel.

Inwestycje w dziedzinie turystyki to głównie hotelarstwo – w Sopocie, w Trójmieście, na Pomorzu, w Polsce i w Europie wartość tych inwestycji ciągle rośnie.

Powstają nowe obiekty, a my chcemy, aby to nasi absolwenci znaleźli w nich pracę swoich marzeń.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

W ramach tej specjalności nie tylko uzyskasz dyplom licencjacki, ale także bezpłatne przygotowanie do wykonywania zawodu "ANIMATOR CZASU WOLNEGO". Możesz także dodatkowo i bezpłatnie nabyć kwalifikacje do obsługi programu GALILEO - komputerowego programu do obsługi ruchu turystycznego, potwierdzone stosownym certyfikatem kompetencji.

Perspektywy pracy:
• Obiekty hotelarsko-gastronomiczne
• Ośrodki Welless & SPA
• Sanatoria,
• Gabinety kosmetyczne

 SPECJALNOŚĆ: Turystyka międzynarodowa i biura podróży


To oferta dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać świat i ludzi z różnych krajów, posiadają zdolności językowe i umiejętności komunikacji interpersonalnej. Jeżeli chcesz poruszać się swobodnie w zagadnieniach turystycznej gospodarki na skalę Europy i świata, znać jej trendy i tendencje rozwoju, warunki prawne i finansowe przedsięwzięć turystycznych – jesteśmy w stanie tą wiedzę Ci przekazać. Chcemy, abyś osiągnął sukces w dobie globalizacji gospodarki i zmieniającej się rzeczywistości relacji międzynarodowych.

 

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA
PROGRAM STUDIÓW


W ramach tej specjalności nie tylko uzyskasz dyplom licencjacki, ale także bezpłatne przygotowanie do państwowego egzaminu na PILOTA WYCIECZEK. Możesz także dodatkowo i bezpłatnie nabyć kwalifikacje do obsługi programu GALILEO - komputerowego programu do obsługi ruchu turystycznego.

 

Perspektywy pracy:
• Biura podróży
• Obiekty hotelarskie i rekreacyjne
• Linie lotnicze
• Międzynarodowe organizacje turystyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ: Turystyka Aktywna


To oferta dla tych którzy wiedzą że aktywne uprawianie turystyki cieszy się zaintersowaniem coraz większej liczby osób w różnym wieku i chcą im w tym pomóc. Aktywny turysta zajmuje się sportem, który jest jego pasją (może to być na przykład kolarstwo, kajakarstwo), a przy okazji zwiedza i poznaje świat.


PROGRAM STUDIÓW

W ramach tej specjalności nie tylko zdobędziesz dyplom licencjacki, ale także bezpłatne przygotowanie do egzaminu na MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR. Możesz także dodatkowo i bezpłatnie uzyskać przeszkolenie z zakresu FOTOGRAFII TURYSTYCZNEJ, potwierdzone stosownym certyfikatem kompetencji.

 

Perspektywy pracy:
• Biura podróży
• Agencje organizujące imprezy integracyjne i wyjazdy ekstremalne
• Animatorzy i opiekunowie grup
• Ośrodki wypoczynkowe
• Domy wczasowe, kluby

 

 Uruchomienie kierunków jest uzależnione od wystarczającej liczby kandydatów.

Ramowy program i plan kształcenia

 

 


SPECJALNOŚĆ: Kryminalistyka z detektywistyką

 

Ta specjalność jest przeznaczona dla osób interesujących się kryminalistyką i detektywistyką oraz zagadnieniami śledczymi. Cechują Cię dobra kondycja psychiczna i fizyczna, spostrzegawczość i dobra pamięć, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność kojarzenia faktów, pracowitość oraz dyskrecja? Ta specjalność jest dla Ciebie! Otwiera perspektywy pracy w firmach ochroniarskich lub detektywistycznych, służbach specjalnych i mundurowych oraz otworzenia własnej firmy detektywistycznej. Będziesz miał szansę poznać taktykę kryminalistyczną, technikę śledczą, strategię kryminalistyczną, metodykę kryminalistyczną.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

SPECJALNOŚĆ: Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Żadna spośród uczelni na Pomorzu Środkowym i Zachodnim nie ma jeszcze takiej specjalności. Możesz  z niej skorzystać tylko w Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie. Jeśli jesteś spostrzegawczy, systematyczny, wnikliwy i interesuje Cię funkcjonowanie państwa i jego bezpieczeństwo, to ta specjalność jest dedykowana właśnie Tobie. Daje perspektywy pracy w instytucjach państwowych i samorządowych,  związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz służbach mundurowych. Specjalność wyposaży Cię w niezbędną wiedzę dotyczącą przestępstwa jako zjawiska społecznego.


PROGRAM STUDIÓW

 

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie kryzysowe

To specjalność przygotowująca absolwentów do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzania infrastruktury lub przywracania jej pierwotnego charakteru. Jeśli w ramach swojej pracy zawodowej chcesz czynnie uczestniczyć w bieżącym kierowaniu służbami ratowniczymi reagującymi na zdarzenia, które zagrażają zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku, zamierzasz aktywnie zarządzać działaniami mającymi na celu ograniczanie lub likwidację skutków klęsk żywiołowych lub katastrof ekologicznych i nieść pomoc poszkodowanym to jest to specjalność dla Ciebie.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

SPECJALNOŚĆ: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Specjalność Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, którym powierzane są zadania związane z profilaktyką antyterrorystyczną oraz problematyką kierowania sytuacjami kryzysowymi o specyfice terrorystycznej. Dzięki tej specjalności zdobędziesz gruntowną wiedzę w zakresie prewencji antyterrorystycznej, w szczególności w zakresie analizy wybranych ataków terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz zarządzania konfliktami o charakterze terrorystycznym.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

SPECJALNOŚĆ: Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego

Współczesne zagrożenia dotykające wielu obszarów działalności społecznej i gospodarczej mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym wysiłkiem państwa, samorządów, specjalistycznych służb, organizacji społecznych oraz wolontariuszy. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom należy do wszystkich władz publicznych oraz organów samorządowych zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli chcesz uczestniczyć w procesie zarządzania administracją publiczną w celu zapewnienia porządku publicznego, powinieneś zdecydować się na wybór tej specjalności.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Ramowy program i plan kształcenia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 

Perspektywy Pracy:
• Policja
• Służba Celna
• Straż Miejska
• Straż Gminna
• Straż Graniczna
• Straż Pożarna
• Inspekcja Transportu Drogowego
• Ochrona osób i mienia
• Straż Ochrony Kolei
• Centra zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych

 

Uruchomienie kierunków jest uzależnione od wystarczającej liczby kandydatów.