Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Turystyka międzynarodowaTurystyka międzynarodowa

 

Turystyka międzynarodowa stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się część ogólnoświatowej wymiany handlowej. Początek masowej turystyki międzynarodowej nastąpił w latach 70 ubiegłego wieku i do dnia dzisiejszego utrzymuje trendy wzrostowe. Jest to wynik poprawy sytuacji dochodowej ludności większości krajów świata i rozwoju środków transportu i ich infrastruktury, które umożliwiają przemieszczanie się na duże odległości. Turystyka międzynarodowa ma wpływ na bogacenie się społeczeństw, które goszczą u siebie międzynarodowego turystę. Kraje recepcji turystycznej w coraz bardziej profesjonalny sposób zabiegają o klientów, bo ma to bezpośredni wpływ na wielkość dochodu narodowego. Najważniejszym elementem systemu międzynarodowych usług turystycznych jest bardzo dobrze wyszkolona kadra specjalistów w kierunku obsługi turystyki międzynarodowej.

 

1. Absolwent tej specjalności zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu:
• przepisów prawa związanych z organizacją międzynarodowego ruchu turystycznego
• regionów turystycznych na świecie i w Polsce
• geografii Europy i Świata
• rynku usług turystycznych i warunków jego rozwoju
• zasad zagospodarowania turystycznego
• efektów finansowych rozwoju turystyki międzynarodowej
• roli i funkcji międzynarodowych organizacji turystycznych
• prowadzenia własnej firmy specjalizującej się w obsłudze turystyki międzynarodowej
• nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych
• funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji
• marketingu międzynarodowego.

 

2. Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności:
• obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego
• pracy w przedsiębiorstwach turystycznych funkcjonujących na rynkach światowych
• pracy w biurach podróży
• pracy w administracji związanej z turystyką w międzynarodowych organizacjach turystycznych
• organizowania turystyki zagranicznej
• efektywnej komunikacji interpersonalnej
• organizowania pracy i podejmowania własnej działalności gospodarczej
• przygotowywania międzynarodowej oferty turystycznej
• komunikowania się w dwóch językach obcych
• organizowania imprez dla turystów międzynarodowych.

 

3. Absolwent może zostać zatrudniony:
• przez międzynarodowe biura podróży
• w obsłudze międzynarodowego ruchu turystycznego
• przy przygotowywaniu ofert turystycznych na rynek międzynarodowy
• przez instytucje turystyczne działające na rynkach międzynarodowych
• w administracji rządowej i samorządowej i organizacjach turystycznych.

dr Ewa Ptaszyńska