Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Turystyka międzynarodowaPRZEDMIOTY OGÓLNE

1. Podstawy filozofii

2. Etyka

3.Technologia informacyjna

4.Turystyka kulturowa

5.Socjologia

6. Język angielski

7. J.obcy II

8. Seminarium

9. Szkolenie bhp

 

 

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Historia kultury i sztuki

2. Ekonomia

3. Podstawy zarządzania

4. Podstawy psychologii

5. Fizjologia człowieka

6. Ekologia i ochrona środowiska

7. Elementy prawa

8. Prawo turystyczne

9. Podstawy finansów i rachunkowości

 

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Geografia turystyczna

2. Geografia gospodarcza

3. Ekonomika turystyki i rekreacji

4. Hotelarstwo

5. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

6. Podstawy turystyki

7. Krajoznastwo

8. Obsługa ruchu turystycznego

9. Pedagogika czasu wolnego

10.Podstawy rekreacji

11.Żywienie człowieka

12.Przedmiot do wyboru

13.Agroturystyka, ekoturystyka, turystyka kulinarna

14.Transport i logistyka w turystyce

15.Komunikacja interpersonalna

16.Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji

17.Turystyka i hotelarstwo morskie

18.Ubezpieczenia w turystyce

 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1. Biura podróży

2. Zarządzanie w turystyce

3. Marketing międzynarodowy

4. Międzynarodowe organizacje turystyczne

5. Informatyka w turystyce

6. Zajęcia terenowe

7. Język angielski specjalistyczny

8. Obsługa klienta

9. Organizacja imprez turystycznych

10. Negocjacje

11. Regiony turystyczne świata

12. Turystyka zagraniczna i krajowa

13. Współczesne formy turystyki

14. Wychowanie fizyczne

15. Praktyka - 6 tygodni