Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

UMOWA O WSPÓŁPRACY - WSPÓŁCZESNA AKADEMIA HUMANISTYCZNA W MOSKWIEW dniu 14 czerwca 2012 roku Uczelnia podpisała umowę o współpracy z jedną z największych rosyjskich uczelni wyższych – Współczesną Akademią Humanistyczną w Moskwie.
Umowa dotyczy organizacji przez Europejską Szkołę Wyższą w Sopocie, centrum egzaminacyjnego dla studentów moskiewskiej Uczelni. Egzaminy te będą organizowane od nowego roku akademickiego dla studentów wszystkich kierunków studiów, z wykorzystaniem techniki nauczania na odległość (elearning).

 

Powyższa umowa jest pierwszą z umów jakie będą łączyć obie uczelnie. Obecnie w przygotowaniu jest umowa na prowadzenie wspólnych studiów, która umożliwi uzyskanie dwóch dyplomów (polskiego i rosyjskiego), z czego skorzystać będą mogli również nasi studenci już od października 2012 roku.
Ponadto w przygotowaniu jest umowa biblioteczna dająca naszej Uczelni dostęp do elektronicznej biblioteki Współczesnej Akademii Humanistycznej, której zasoby wynoszą kilka milionów woluminów. Znaczna część tych bogatych zbiorów osiągalna będzie w języku polskim.