Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Władze UczelniMISJA UCZELNI

Misją Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest takie wspomaganie rozwoju studentów, aby zdobytą w Uczelni wiedzę, sprawność oraz umiejętności wykorzystywać chcieli i potrafili z jak największym pożytkiem dla pomyślności własnej i dobra drugich.WŁADZE

 

REKTOR dr Magdalena Warmińska

DZIEKAN dr Małgorzata Wołujewicz- Czerlonko

 

KADRA NAUKOWO- DYDAKTYCZNA

 

Kadrę dydaktyczną stanowią wysoce kompetentni nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy.

Zasadniczym kryterium doboru kadry jest jakość procesu dydaktycznego, czyli takie organizowanie i prowadzenie zajęć, aby odbywały się one w przyjaznej i twórczej atmosferze redukującej stres dydaktyczny, a jednocześnie spełniały warunek wysokiej efektywności kształcenia.

 

prof. dr hab. Alicja Kosakowska

prof. dr hab. Karol Toeplitz

dr hab. Tadeusz Huciński

dr Milena Lachowicz

dr P.Nieczuja- Ostrowski

dr Andrzej Krysiewicz

dr Remigiusz Dróżdż

dr Dariusz Kuczyński

dr Tomasz Kochańczyk -Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

mgr Regina Ginalska - Graś - Studium języków obcych

mgr Dorota Pachwicewicz - Studium języków obcych

dr P.Rompa - Informatyka