Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Zasady Rekrutacji
Złóż w biurze rekrutacji uczelni następujące dokumenty:

 

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz
 • świadectwo maturalne w oryginale lub odpisie + ksero
 • kserokopia A4 dowodu osobistego – strony z danymi osobowymi i zameldowaniem
 • 4 fotografie o wymiarach 37x52 mm, z podaniem na odwrocie imienia, nazwiska i daty urodzenia
 • poświadczenie wpłaty na niżej podane konto kwoty 150 pln która to kwota zaliczona będzie na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na wpłacie należy umieścić dopisek „zaliczka na czesne I rok” 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej o profilu hotelarsko-turystycznym (dotyczy absolwentów szkół hotelarsko-turystycznych)

 

 

Absolwenci szkół hotelarskich i turystycznych - świadectwo ukończenia szkoły - celem uzyskania 10% zniżki.

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej - zaświadczenie z pracy - celem uzyskania rabatu.

 

 


 

Skorzystaj z naszych promocji!!!

 

Posiadamy atrakcyjne oferty dla:

 

 •   Absolwentów szkół hotelarsko-turystycznych

 

 •   Pracowników organów samorządowych i służb specjalistycznych,
    zajmujących się  ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   
 •   Osób, które ukończyły 40 rok życia.


 ***szczegóły w dziale Promocje***

 


 

 

Rekrutacja trwa ZAPRASZAMY!

 

Punkt rekrutacyjny czynny:

od poniedziałku do piątku 08:00 - 16:00

Zapraszamy!

 

 

Dokumenty:

FORMULARZE DO POBRANIA